de Cláudia Pereira,António Marcelino 
de Angelina Rodrigues,António Marcelino,Cláudia Pereira,Luísa Azevedo 
de Angelina Rodrigues,Luísa Azevedo 
de Angelina Rodrigues,Luísa Azevedo 
de Cláudia Pereira,António Marcelino 
de Angelina Rodrigues,António Marcelino,Cláudia Pereira,Luísa Azevedo 
de Angelina Rodrigues,Luísa Azevedo 
de Cláudia Pereira,António Marcelino 
de Angelina Rodrigues,António Marcelino Fernandes,Cláudia Pereira,Luísa Azevedo 
Estuda e Aprende